2000 ve 2004 Yılları Konuşma ve Bildirileri

12
0

Dr.Süleyman Engin Akhan Tarafından

2003 ve 2004 Yıllarında Yapılan Konuşmalar

1. S.E.Akhan. “Hormon replasman tedavisi”nden “hormon tedavisi”ne; değişen kavramlar ve postmenopozal kadınlarda östrojen tedavisi. 26. Turkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. Adana 2003. Turkish J. of Endocrinology and Metabolism. 2003;7: 93-94.

2. S.E.Akhan. Hysteroscopic findings of tamoxifen treated breast cancer patients. Akdeniz Laparoskopik Cerrahi Kongresi. İstanbul 2003. Turkish J. of Endoscopic-Laparoscopic and Minimal Invasive Surgery 2003;10: 94. (İnglizce)

3. S.E.Akhan. Adolesanlarda menstrual kanamalar. İstanbul-TJOD Mezuniyet sonrası eğitim kursu. 27/12/2003 – Harbiye Askeri Müzesi.

4. S.E.Akhan. Cinsel Ağrı Bozuklukları: disparoni ve vaginismus. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya. Kongre Kitabı, s:80.

5. S.E.Akhan. Jinekolojik kanserlerde immünoterapi ve hormonoterapi uygulamaları. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 4-8 Mayıs 2004, Antalya. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Cilt:7 sayı:1, s: 5.

6. S.E.Akhan. Hormon replasman tedavisi ve cinsel yaşam. Cinsellik ve cinsel tedaviler V. Ulusal Kongresi. 24-26 Mayıs 2004, İstanbul. Özet kitabı, s:116.

7. S.Akhan. Uzmanlık Dışı Uygulamalar ve Tıbbi Hata Paneli. Jinekolojide yapılan hatalar. Cinsellik ve cinsel tedaviler V. Ulusal Kongresi. 24-26 Mayıs 2004, İstanbul.

8. S.E.Akhan. Vaginismus Paneli. Jinekolog perspektifi. Androlojide yenilikler ve karmaşık vakaların çözümü sempozyumu. 10-12 Haziran 2004, İstanbul. Özet Kitabı, s: 8.

9. S.E.Akhan. Kadın seksüel siklusunun hormonal fizyolojisi. Androlojide yenilikler ve karmaşık vakaların çözümü sempozyumu. 10-12 Haziran 2004, İstanbul. Özet Kitabı, s: 5.

10. S.E.Akhan. Menopoz ve Östrojen Replasman Tedavisi:WHI raporu. Androlojide yenilikler ve karmaşık vakaların çözümü sempozyumu. 10-12 Haziran 2004, İstanbul. Özet Kitabı, s: 5.

11. S.E.Akhan. Nadir Over Kanserleri. Tıbbi onkoloji derneği, Jinekolojik Onkoloji Kursu. 1 – 4 Nisan 2004, Adana. Özet Kitabı, s: 1.

12. Akhan S. Valvular Heart Disease and pregnancy. EMISPHER – 2 nd Workshop, Infrastructure for disease controle; Cardiologic and Vascular disease. The Marmara Hotel, Istanbul, September 16, 2004.

13. S.E.Akhan Menopoz ve HRT. İstanbul Tıp Fak. Meme Grubu. IX. Mezuniyet sonrası eğitim kursu. İstanbul 24-25 Aralık 2004.

20 Temmuz 2012 tarihinde Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 28 Eylül 2023 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Bir cevap yazın