2007 Yılı Konuşma ve Bildirileri

18
0

Dr.Süleyman E. Akhan’ın 2007 Yılında Yaptığı

Konuşmaları

1. S.E.Akhan. Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu kursu. Vaginismusda jinekolojik yaklaşım. 8.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 17-21 Ocak 2007 Uludağ-Bursa.

2.  S.E.Akhan. Cinsel disfonksiyon oturumu. Vaginismusda jinekolojik yaklaşım. 8.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 17-21 Ocak 2007 Uludağ-Bursa.

3. S.E.Akhan. HPV’ye bağlı anogenital hastalık ve servikal kanserden primer korunma. 5.Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 19-22 Nisan 2007 Ankara. Özet kitapçığı, 2007;12.

4. S.E.Akhan. Ülkemizde HPV epidemiyolojisi ve aşı uygulamaları. 29.Pediatri Günleri 10-13 Nisan 2007 İstanbul. Çocuk Dergisi. 2007;7 (supplement 1): 81-84.

5.  S.E. Akhan. Kontrasepsiyon ve Cinsellik. 5.Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 19-22 Nisan 2007 Ankara. Özet kitapçığı, 2007;12.

6.  S.E. Akhan. Ülkemizde servikal kanser epidemiyolojisi ve HPV serotipleri. ANKEM Kongresi 29Nisan – 03Mayıs 2007 Antalya. Konferans, genel oturum ve panel sunuları. ANKEM dergisi. 2007;21: 96-98.

7. S.E.Akhan. Kadın genital sistemi ve virüsler. 7.Ulusal Androloji Kongresi. 6-9 Haziran 2007 Ankara. Özet Kitabı 2007;5.

8. S.E.Akhan. İnterseks olgularında jinekolojik tedavi. 7.Ulusal Androloji Kongresi. 6-9 Haziran 2007 Ankara. Özet Kitabı 2007;5.

9. S.E.Akhan.  Menopozda Hormon Replasman Tedavisi  kullanımı ve meme kanseri. TJOD Bölge Toplantıları. 10 Haziran 2007 İstanbul

10. S.E.Akhan. Vaginismusu nasıl tedavi edelim. 1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Ekim – 03 Kasım 2007 Antalya.

20 Temmuz 2012 tarihinde Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 28 Eylül 2023 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Bir cevap yazın