Özgeçmiş

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan’ın Özgeçmişi

1966 yılında Manisa’da doğan Dr.Süleyman Engin Akhan, orta lise eğitimini 1977-1985 yılları arasında Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi’nde tamamlamış, Tıp eğitimini ise 1986-1992 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bitirmiştir. Şubat 1993-Temmuz 1993 tarihleri arasında mecburi hizmet nedeniyle Adıyaman Besni Verem Savaş Dispanseri Başhekimliği görevinde bulunan Dr.Akhan Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak 1993-1997 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

5.11.1997 – 12.03.2003 tarihleri arasında İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzman (Başasistan) olarak görev yapan Dr.Akhan 12.03.2003 tarihinde doçentlik ünvanı aldı.

17/12/2009 tarihinde Dr.Akhan yaptığı akademik çalışmaları ile İstanbul Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu tarafından Profesörlük ünvanına layık görüldü.

Maturitas, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, International Journal of Infectious Diseases, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine gibi saygın uluslararası dergilerde hakemlik görevi bulunan Dr.Akhan, 2004-2006 yılları arasında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve saymanlığı, 2005-2007 yılları arasında Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006 – 2010 yılları arasında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı derneğin Saymanlığını yürütmüş, İstanbul TJOD Delegeliği yapmıştır.

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan, 2011 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun yaptığı 1 yıllık değerlendirme sonucunda “Jinekolojik Onkolojik Cerrahi” alanında uzmanlık belgesi almaya hak kazanmıştır.

Aşağıdaki link’den Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan’ın başvuru dosyasını görebilirsiniz.

Jinekolojik Onkoloji Yan Dal

Kuzey Amerika Menopoz Derneği (NAMS) ve Amerikan Laparoskopik Cerrahlar Birliği (AAGL)’nin aktif üyesi olan sayın Akhan 2010 yılında Venedik’de yapılan olan “16th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology (ISPOG)” kongresinin bilimsel kuruluna davet edilmiştir.

2013 yılında Prof.Dr.Önay Yalçın ile birlikte Türkiye’de ilk kez bir üniversitede Ürojinekoloji Bilim Dalı’nın kuruluşunda yer almıştır.

Şu anda Adolesan Sağlığı Derneği (ADSAD) kurucu ve yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Bu bağlamda 2012 yılında ADSAD yönetim kurulu olarak Avrupa Ergen Sağlığı Kongresini (IAHH), 2013 yılında ise Dünya Ergen Sağlığı kongrelerini Türkiye’de düzenlemişlerdir.

2013-2014 yıllarında uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış akademik yayınları aşağıdadır:
1. Celik O, Hatipoglu E, Süleyman Engin Akhan, Uludag S, Kadioglu P. Acromegaly is associated with higher frequency of female sexual dysfunction: experience of a single center. Endocr J. 2013;60(6):753-61

2. Kale-Gürbüz T, Süleyman Engin Akhan, Baştu E, Telci A, İyibozkurt AC, Topuz S. Adiponectin, leptin and ghrelin levels in obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome (PCOS). Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2013;26(1):27-30.

3. Alıcı-Davutoğlu E, Süleyman Engin Akhan, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC, Topuz S. Impact of Premature Ovarian Failure on Factors Associated with Bone Loss in Karyotypically Normal Patients. Minerva Ortopedica e Traumatologica. 2013;64(1):89-96.

4. Baştu E, Süleyman Engin Akhan, Özsürmeli M, Galandarov R, Sözen H, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC. Acute hemorrhage related to spontaneous rupture of an uterine fibroid: a rare case report. European Journal of Gynaecological Oncology. 2013;34(3):271-272.

5. Baştu E, Süleyman Engin Akhan, Karamustafaoğlu B, Güngör-Uğurlucan F, Sözen H, İyibozkurt AC. Hemoperitoneum and acute abdomen caused by the rupture of ovarian granulosa cell tumor: a case report. European Journal of Gynaecological Oncology. 2013;34(3):263-264.

6. Baştu E, Süleyman Engin Akhan, Karamustafaoğlu B, Güngör-Uğurlucan F, Sözen H, İyibozkurt AC. A rare case of lymphangiomyomatosis treated with leuprolide acetate: five-years follow up. European Journal of Gynaecological Oncology. 2013;34(3):278-279.

7. Yağmur E, Baştu E, Karamustafaoğlu-Balcı B, Süleyman Engin Akhan, Buyru F. Non-invasive diagnosis of endometriosis based on a combined analysis of four plasma biomarkers. Central European Journal of Immunology. 2013;38(2):154-158.

8. Kurtoglu-Aksoy N, Süleyman Engin Akhan, Bastu E, Gungor-Ugurlucan F, Telci A, Iyibozkurt AC, Topuz S. Implications of premature ovarian failure on bone turnover markers and bone mineral density. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(2):149-153.

9. Süleyman Engin Akhan, Bastu E, Gungor-Ugurlucan F, Iyibozkurt AC, Topuz S. A deceiving disease in women for clinicians: peritoneal tuberculosis. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2014;41(2):132-134.

10. Gungor Ugurlucan F, Bastu E, Gulsen G, Kurek Eken M, Süleyman Engin Akhan. OHVIRA syndrome presenting with acute abdomen: a case report and review of the literature. Clin Imaging. 2014; 38(3):357-359.

11. Celik O., Süleyman Engin Akhan, Hatipoglu E., Kadioglu P. Increased incidence of pelvic organ prolapse in women with acromegaly. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014; 183:44-47.

Ödülleri:

2006 Avrupa Kontrasepsiyon Kongresi En İyi Poster Ödülü; Süleyman Engin Akhan, Oskay U., Alıcı E., Güngör F., Topuz S., Iyibozkurt C., Yalçın O. The Factors Affecting Female Sexual Function and the Relation with Different Contraception Methods. The 9th. Congress of The European Society of Contraception. İstanbul. The Eur. J. Contraception and Reprod. Health Care. 2006: 11(Supplement 1); 148-14. (poster + sözlü sunu) (En İyi 1. Poster Ödülü)
2006 Avrupa Menopoz Kongresi En İyi 3. Poster Ödülü; Süleyman Engin Akhan, Oskay U., Alıcı E., Güngör F., Yalçın O. The factors affecting sexual function and the effects of hormonal therapy on postmenopausal women ın Turkey. EMAS 7th European Congress on Menopause. Maturitas 2006: 54 (Supplement 1); 86. (poster + sözlü sunu) (En İyi 3. Poster Ödülü)
2001 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi I. Ödülü; Süleyman Engin Akhan, T.Gürel, A.Turfanda, Ö.Tanör. Uzun süreli hormon replasman tedavisinin dikkat, sözel bellek ve görsel bellek üzerine etkisi. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Program ve Bildiri özetleri kitabı. 13-16 Eylül, İstanbul 2001: 27 (Sözlü Sunu) Katılan tüm Poster ve Sözlü Sunular içinde 1. lik Ödülü.

19 Ekim 2011 tarihinde Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 10 Ocak 2023 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.