Etik ve Hukuki Kurallar

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’ın kişisel web sitesini ziyaret etmektesiniz. www.suleymanakhan.com sitesine (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) erişim sağlayan tüm ziyaretçi ve kullanıcılarımız, “Etik ve Hukuki Kurallar”ın tamamını okuyup aynen kabul etmiş sayılırlar.

Site’nin sunumu ve Site’de yer alan tüm içerik, ayrıca ve açıkça aksi belirtilmediği takdirde, tescilli veya tescilsiz tüm sınaî ve fikri mülkiyet haklarıyla birlikte Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’a ait olup, ilgili Kanunlar ve mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Ziyaretçi ve kullanıcılar, Site’ye erişmek ve Site’yi kullanmakla, Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’ın bu mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’ın tıbbi bilgi ve tecrübelerinden oluşan Site içeriği, sadece kişisel bilgi edinme amacına yönelik olarak kullanılabilir.

Site içeriğinin bir kısmı veya tamamı, Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’ın önceden yazılı izni olmaksızın -içeriği görüntüleme hariç- çoğaltılamaz, değiştirilemez, aktarılamaz ve yayınlanamaz. Bu yükümlülüğün ihlali halinde, ilgililer hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılır.

Site, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir surette sağlık hizmeti sunmaz; kişisel teşhis ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Site içeriği, herkes için geçerli veya mutlak doğru kabul edilemez; ilgili konuda farklı tıbbi görüş ve/veya uygulamalar olabilir. Site üzerinden edinilen bir bilgi, hiçbir şekilde profesyonel tıbbi bakımın yerini tutmaz. Dolayısıyla, Site içeriğinin teşhis ve tedavi amacıyla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçi ve kullanıcıya aittir. Ayrıca Site’nin veya Site’de yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından kaynaklanabilecek hiçbir doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan dolayı Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan sorumlu tutulamaz.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan, önceden bildirime gerek kalmaksızın, Site’de yer alan her türlü bildirim ve uyarı, bilgi, içerik, resim, logo, ikon ve benzeri üzerinde, dilediği zaman düzeltme, ayarlama, güncelleme, ekleme, çıkarma ve/veya değişiklik yapma hakkına sahip olup; Site’de yer alabilecek yazım yahut güncelleme hataları da hiçbir şekilde bağlayıcı değildir.

Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’ın site içerisinde kullanılan yazılarının içerisindeki, 18 yaş altı kitle tarafından görülmesi uygun olmayan görseller ve videolar 18 yaş üzeri kişi doğrulamasına tabi tutulmaktadır. Doğrulama esnasında, ziyaetçinin yazdığı e-posta adresi hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşılmaz. Doğrulama bir kez yapıldığı takdirde site genelinde doğrulama gerektiren tüm görseller ve videolar ziyaretçinin görünümüne açılacaktır. Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan doğrulama esnasında yazılan e-postalara bildirim, bülten ve şahsı ile ilgili tanıtımları gönderme hakkını saklı tutar.

Ziyaretçi ve kullanıcılara ait e-posta adresi ve kişisel bilgiler, Kanunlarda belirtilen gereklilikler dışında, hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşılmaz.

Ziyaretçi ve kullanıcılara ait kişisel iletişim bilgileri, Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan veya Site yetkilisi tarafından güncelleme, duyuru ve benzeri nedenlerle yahut ziyaretçi ve kullanıcı tarafından izin verilen sair bir amaca yönelik olarak iletişim kurmak için kullanılabilir. Site üyeliği ve sair nedenlerle kişisel iletişim bilgilerini paylaşan ziyaretçi ve kullanıcılar, kendileriyle yukarıda belirtilen kapsam ve amaçla iletişim kurulabileceğini peşinen kabul etmiş sayılır. Ziyaretçi ve kullanıcılar bu iletişimi sonlandırmayı talep ettikleri takdirde, bu hususta yazılı olarak info@suleymanakhan.com adresine bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Ziyaretçi ve kullanıcılar Site içeriği ile ilgili olarak, e-posta aracılığıyla soru, yorum, görüş, öneri ve şikâyetlerini iletebilir. Ziyaretçi ve kullanıcılar bu ve benzeri sair iletilerin gizli olmadığını ve herhangi bir kimsenin mülkiyetinde olmadığını kabul ve taahhüt eder. Aynı zamanda ziyaretçi ve kullanıcılar, Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’a, bu ileti ve içerikleri üzerinde dilediği tasarrufta bulunma hakkını, kısıtlamasız ve geri alınamaz bir şekilde vermiş olduklarını ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmadıklarını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Site sadece yasal sınırlar içinde ve kanunlara uygun olarak kullanılabilir. Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan, bu amaç ve kapsama yönelik olarak uygun ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri uygulayabilir. Ziyaretçi veya kullanıcı sıfatı ve/veya şifre ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin hukuki veya cezai sorumluluğu ilgilisine aittir.

Site’nin erişim veya kullanımından yahut Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarıda yer alan yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

30 Nisan 2014 tarihinde Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 28 Eylül 2023 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.