2015 Yılı Konuşma ve Bildirileri

28
 1. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Çocuk ve Ergende Cinsel İstismar Jinekolojik Yaklaşım İ.T.F.Kadın Hastalıkları ve Doğum Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Kursu. İstanbul 20.03.2015
 2. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Labial Füzyon. Küçük kız çocukları ve ailenin büyük sorunu.İ.T.F.Kadın Hastalıkları ve Doğum Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Kursu. İstanbul 20.03.2015
 3. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Genital Sistem Anomalileri; Preop, perop ve postop hasta yönetimi. İ.T.F.Kadın Hastalıkları ve Doğum Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Kursu. İstanbul 20.03.2015.
 4. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Erken Menopoz Nedir? Ve Erken Menopoz Olgularına Yaklaşım. Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu. İstanbul 08.03.2015
 5. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Menopozda Cinsellik. Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu. İstanbul 08.03.2015
 6. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Jinekolojik Kanserlerde Erken Tanı Yöntemleri. Kanserle Savaş Derneği. İstanbul. 04.04.2015
 7. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Dysfunctional Bleeding in Adolescent Girls and The Role of Minimally Invasive Surgery. 3th Middle East Society for Gynecological Endoscopy(MESGE) Congress. Antalya. 10.04.2015
 8. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Kronik 4.Perine Yırtığı ve Rektovaginal Fistül Onarımı. İstanbul Üniversitesi 5.Kadın Doğum Günleri İstanbul 02.05.2015
 9. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Sezaryen ile Doğum Endikasyonları ve Sezaryen Zamanlamasıyla İlgili Kanıt Temelli Yaklaşımlar. Doğal Doğum Sempozyumu. Amasya. 21.05.2015
 10. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Kadın Cinsel Sağlığına Bütüncül Yaklaşım. Cinsel Sağlık Sempozyumu. İstanbul. 09.06.2015
 11. Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan. Yaş Gruplarına Göre Kontraseptif Kullanımı. Kişi ve Hastalığa Göre Kontraseptif Kullanımı. TJOD İstanbul Şubesi Toplantısı. İstanbul. 13.09.2015

30 Ekim 2015 tarihinde Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 28 Eylül 2023 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.