Pelvik Ağrı Bağlamında Cinsel Ağrı Bozuklukları: Tanı ve tedavi seçenekleri IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2009 İstanbul.

12
0