Kız Çocuklarının Üreme Organlarının Özellikleri ve Yetişkinden Farkları

15

Jinekolojik endokrinoloji açısından “çocukluk periyodu” röprodüktif sistemi etkileleyen hormonal ortam ile şekillenen, buradan hareketle sekiz yaşına kadar olan dönem şeklinde tanımlanır. Daha sonra adet görünceye kadar geçen peripubertal ve pubertal dönem gelir. “Çocukluk periyodu” endokrinolojik yönden sessiz, durgun dönemdir. Hipotalamohipofizer sistemin kontrolünü sağlayan gonadotrop hücreler östrojenin negatif “feed-back” etkisine yetişkin döneme göre 10-15 kat duyarlıdırlar. İntroitus vaginanın mukozası pembe ve hafifçe ıslaktır. Klitoris küçüktür, vagina yaklaşık 5 cm boyundadır; mukozası pembe ve atrofiktir ve birkaç rugae mevcuttur. Bu dönemde östrojen düzeyi düşük olduğu için genital organların travma ve enfeksiyonlara karşı direnci düşüktür. Vagina nötr ya da hafif alkalen salgı ve mikst bakteriyel floraya sahiptir. Uterus/serviks oranı 1/1’dir. Gebeliğin 16-20. gebelik haftalarında ovariumlarda ortalama 7 milyon follikül varken bu sayı menopoza kadar devam eden doğal haraplanma süreci sonucu doğumda 1-2 milyona menarşda ise 300 ile 400 bin folliküle düşer. Bir anlamda menopoz süreci aslında anne karnında başlar. Çocukluk çağında ovariumlar batında yerleşimlidir. Aslında yenidoğan döneminde ve 6-12. aylarda FSH (follikül stimülan hormon= yumurta uyarıcı hormon) düzeyleri yüksektir ve aynı dönemde folliküllerin yüksek FSH-LH düzeylerine cevabı söz konusudur. Overlerde batın yerleşimli oldukları için kız çocuklarında 1 yaşına kadar en sık görülen abdominal kitle basit over kistidir, sıklıkla cerrahi müdehale gerektirmez. Puberte sürecinin başlaması ile birlikte overler volüm olarak genişler ve küçük pelvise doğru iner.

22 Ağustos 2012 tarihinde Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 10 Şubat 2017 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.